चिरंजीवपद (अर्थासहित) – संत एकनाथ महाराज

Code of conduct for Student (Sadhak) https://chiranjivpad.khandbahale.org/ “चिरंजीवपद” म्हणजे अविनाशी व अवीट असे निरतिशय-आनंदरूप-मोक्ष सुख ! याची प्राप्ती होण्यासाठी साधकाला कोणता अधिकार लागतो. हे त्यांना समजण्यासाठी..

Leave a Reply0

Your email address will not be published.