SamaySangit.app संगीताच्या आस्वादाची बारमाही संधी

“योग्य वेळी योग्य संगीत ऐकल्यास वृक्षवल्ली-पशु-पक्षासहित सृष्टीतील अखंड प्राणिमात्रांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतात” या वैज्ञानिक सिद्धांतावर आधारित…